Innkalling Årsmøte Nordre Fjell Alliansen

Styret i Nordre Fjell Alliansen kaller inn til årsmøte 11. mars kl. 19.00.

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordre Fjell IL Alliansen.

Årsmøtet avholdes den 11. mars kl. 19.00 i Ågotneshallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendesstyret senest 25. februar til alliansen@nordrefjell.no. Allemedlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre ogde komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov, f.eks.valgkomiteen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjorttilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Ågotneshallen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem avidrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 århar møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet,forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Nordre Fjell IL Alliansen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift