Årsmøte i NF Fotball

Styret kaller inn til styremøte i Nordre Fjell Fotball, tirsdag 19. februar kl. 19.00.

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordre Fjell Fotball.

Årsmøtet avholdes den 19. februar kl. 19.00 i Ågotneshallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5.februar til fotball@nordrefjell.no. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov, f.eks. valgkomiteen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i Ågotneshallen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Nordre Fjell Fotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift