Nordre Fjell IL

Innmelding

InnmeldingInnmelding

(Trykk på knapp)


Klubben legger persondata inn i MIN IDRETT for deg.

Kontingenter:

Trenere, foreldrekontakter og styrerepresentanter kr 100,-

Støttemedlemmer med fri entre til hjemmekamper Kr 200,-

Jenter/gutter 6 - 9 år kr 700,-

Jenter/gutter 10 - 13 år kr 1200,-

Jenter/gutter 14 - senior kr 1600,-

Støttemedlem - i dette medlemskapet ligger fordelen i å være en del av klubben og er eneste måten å få stemmerett på i årsmøtet. Vi minner om at en må være 15 år for å ha stemmerett og vil med dette oppfordre alle foresatte til å bli medlem i Nordre Fjell Håndball slik at en kan påvirke hvordan klubben skal drives.

Nordre Fjell Håndball er basert på frivillig arbeid. Dvs at trenere, foreldrekontrakter, styremeldemmer osv jobber på egen fritid, og yter dermed en stor innsats for klubben og klubbens medlemmer. Dette gjør at vi kan holde lave kontingenter til våre medlemmer sett i forhold til det klubben yter av tjeneste

Kontingenten dekker forsikring (opp til 13 år), påmelding til turnering i regi av NHF Region Vest, påmelding cuper, drakter og sosialearrangemet. Siden kontingenten dekker en forsikringsdel, er det viktig den blir betalt. Er ikke medlemskontingent betalt vil spillere kunne bli nektet å delta på trening og spille kamp.

For forsikrings vilkår se Informasjon - Forsikringer - Barne Idrettsforsikring

https://kxweb.no/kx/669/Fors.bevis%20og%20vilk%C3%A5r%20Norges%20Idrettsforbund%20fra%2001.01.2017-barneidrett.pdf

LISENS - fra det år spiller fyller 13 år

FORSIKRING/LISENS

Fra 1. januar det året spillerne fyller 13 år må spillerne løse lisens. Det er Norges Håndballforbunds høyeste organ, Forbundstinget, som har bestemt dette.

Det er Nordre Fjell Håndball som genererer lisensen, den blir sent ut på den e-post spilleren er registrert med.

Det finnes to varianter av denne forsikringsordningen som spillerne må ha, LISE og LISE PLUSS. Dere velger selv hvilken av disse lisensene dere ønsker. Nordre Fjell Håndball anbefaler at dere leser vilkårene nøye.

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/fors.bevis-og--vilkar-norges-handballforbund-fra-01.09.2018.pdf

Dersom en lisenspliktig person spiller uten å ha betalt lisens, ilegges klubben et gebyr lik lisensbeløpet. Dette gebyret skal spilleren selv dekke og refusjonskrav blir sent fra klubben til den enkelte spiller. Et eventuelt gebyr erstatter ikke lisensen, lisensen må uansett betales til NHF dersom spilleren skal delta.

Ta kontakt med trener om du har spørsmål til dette.

 

       
  Nordre Fjell Fotball Nordre Fjell Håndball Nordre Fjell Friidrett  
  fotball@nordrefjell.no handball@nordrefjell.no friidrett@nordrefjell.no  
  Postboks 57 Postboks 57 Postboks 57  
  5346 Fjell 5346 Ågotnes 5346 Ågotnes  
  Grasrotandelen Grasrotandelen Grasrotandelen  

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift